Terapeuten.se

Utmattningssyndrom

Hem > Utmattningssyndrom

Allt om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är en allt vanligare diagnos som drabbar allt fler människor i dagens samhälle. Det är en tillstånd av utmattning, som kan uppstå till följd av långvarigt stressande eller överansträngning. Här ska vi titta på vad utmattningssyndrom är, vilka faser det innefattar, vilka symtom det ger upphov till och vilka kriterier som används för att ställa diagnosen. Vi kommer också att ge råd och tips för hur man kan hantera och förebygga utmattningssyndrom.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en tillstånd av utmattning som kan uppstå till följd av långvarigt stressande eller överansträngning. Det är en allt vanligare diagnos som drabbar allt fler människor i dagens samhälle. När man lider av utmattningssyndrom känner man sig ofta utmattad både fysiskt och psykiskt, och detta tillstånd kan påverka ens förmåga att fungera i vardagen. Det är viktigt att söka hjälp om man misstänker att man lider av utmattningssyndrom, då det är en allvarlig sjukdom som kan ta lång tid att återhämta sig från.

Rehabilitering utmattningssyndrom

Rehabilitering för utmattningssyndrom innehåller flera olika steg. Först genomförs en noggrann utredning för att förstå din specifika situation och behov. Utifrån detta skapar de sedan en individuell behandlingsplan som passar dig och dina behov.

Behandlingen fokuserar på att hjälpa dig att förstå dina tankar och beteenden som kan ha bidragit till din utmattning och att utveckla strategier för att hantera stress och överbelastning på ett mer effektivt sätt. Kognitiva Teamet förstår att rehabilitering för utmattningssyndrom kan vara en lång process och de strävar efter att ge vårapatienter långsiktig stöd och uppföljning.

Behandling av utmattningssyndrom

Behandling av utmattningssyndrom kan innefatta en kombination av olika metoder, beroende på individuella behov och symtom. Det kan inkludera psykoterapi, avslappningstekniker, sömn- och kostvanor, medicinering och gradvis återgång till arbete eller aktiviteter. Det är viktigt att söka hjälp från en kvalificerad professionell för att få rätt diagnos och behandling.

Varför är det viktigt att känna till dess faser, symtom och kriterier?

Det är viktigt att känna till faser, symtom och kriterier för utmattningssyndrom då det kan hjälpa till att identifiera sjukdomen tidigt och söka hjälp. Ju tidigare man får behandling desto större är chansen att man kan återhämta sig snabbare. Att känna till symtom och kriterier gör det också lättare att förstå sjukdomen och vad som krävs för att få en korrekt diagnos. Det kan också vara till hjälp för familjemedlemmar att förstå vad deras nära och kära går igenom och hur de kan stötta dem.

Symtom på utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom, även känt som utbrändhetssyndrom, är en allvarlig sjukdom som kan påverka både kroppen och sinnet. Det är viktigt att känna till symptomen för att kunna identifiera sjukdomen tidigt och söka hjälp. Nedan följer en översikt över de vanligaste symtomen på utmattningssyndrom.

Fysiska symtom:

 • Trötthet och utmattning, även efter vila
 • Sömnproblem, som svårigheter att somna eller att vakna upp tidigt på morgonen
 • Muskelvärk och spänningar
 • Huvudvärk eller migrän
 • Magproblem, som illamående, kräkningar eller diarré
 • Ökad infektionskänslighet
 • Känslighet för ljud, ljus och andra stimuli

 

Psykiska symtom:

 • Nedstämdhet och depression
 • Ångest och oro
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Irritabilitet och lättretlighet
 • Känslor av hopplöshet och hjälplöshet
 • Minskad självkänsla och självförtroende

Faser av utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom kan uppstå gradvis och utvecklas under en längre tidsperiod. För att kunna hantera och återhämta sig från sjukdomen är det viktigt att känna till de olika faserna.

Fas 1: Varningstecken

I denna fas kan du uppleva att du känner dig tröttare än vanligt, har svårt att koncentrera dig och känner dig överväldigad av vardagliga uppgifter. Du kanske också upplever sömnproblem och börjar dra dig undan sociala aktiviteter. Det är viktigt att ta dessa varningstecken på allvar och söka hjälp innan det blir värre.

Fas 2: Utmattning

I denna fas kan symtomen förvärras, och du kan uppleva en längre period av utmattning. Du kan känna dig trött hela tiden, ha svårt att klara av dagliga uppgifter och uppleva koncentrationssvårigheter. Du kanske också känner dig nedstämd och har sömnproblem. Det är viktigt att söka hjälp så snabbt som möjligt i denna fas för att minska riskerna för ytterligare försämring.

Fas 3: Kroniskt utmattningssyndrom

I denna fas kan sjukdomen bli kronisk och påverka ens liv under en längre tid. Symtomen kan vara mer allvarliga och innefatta långvarig trötthet, smärta och minnesproblem. Det är viktigt att få rätt behandling och stöd för att kunna hantera sjukdomen och återhämta sig. Det kan ta lång tid och kräva tålamod och disciplin.

Är utmattningssyndrom en diagnos?

Ja, utmattningssyndrom är en diagnos som kan ställas av en läkare eller psykolog. För att ställa diagnosen måste man uppfylla vissa kriterier, som beskrivs i Socialstyrelsens riktlinjer. Det är viktigt att söka hjälp om man misstänker att man lider av utmattningssyndrom, då det är en allvarlig sjukdom som kan ta lång tid att återhämta sig från.

Kriterier för utmattningssyndrom

För att ställa diagnosen utmattningssyndrom måste man uppfylla vissa kriterier. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska följande symtom finnas:

1. Utmattning: En ihållande känsla av utmattning eller brist på energi som inte förbättras av vila.

2. Ökad emotionell distans: En ökad känsla av emotionell distans gentemot omgivningen, inklusive vänner och familj.

3. Nedsatt förmåga att prestera: Nedsatt förmåga att prestera i arbete eller studier.

4. Andra symtom: Ytterligare symtom kan inkludera minnesproblem, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, irritabilitet och nervositet.

Det är viktigt att notera att symtomen kan skilja sig åt från person till person och att en person kan uppleva en kombination av symtom. Dessutom kan symtomen förvärras av yttre faktorer som stressiga arbetsförhållanden eller personliga problem.