Terapeuten.se

ADD

Hem > Neurologiska störningar

ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) är en diagnos som påverkar många individers vardagsliv på en rad olika sätt. Från skolmiljön till arbetsplatsen och även i hemmet kan de som lider av ADD stöta på utmaningar. Men med rätt kunskap, förståelse och stöd kan personer med ADD blomstra och nå sin fulla potential.

Vad är ADD?

ADD, är en neurologisk störning som kännetecknas av svårigheter att bibehålla uppmärksamhet. Många förväxlar ofta det med ADHD, där den senare inkluderar hyperaktivitet. ADD har dock inte denna komponent. Några tecken på ADD är att de kan uppleva svårigheter med att fokusera på uppgifter, blir lätt distraherade och har ofta svårt att organisera tankar och aktiviteter. Även om ADD ofta diagnostiseras under barndomen, kan det kvarstå in i vuxen ålder, och påverka allt från akademiska prestationer till yrkesliv och relationer.

Symtom på ADD

Personer med ADD kan visa en mängd olika symtom, som varierar i grad och intensitet:

 • Svårigheter med att upprätthålla uppmärksamhet på uppgifter.
 • Lätt distraherbar av yttre händelser.
 • Problem med att följa instruktioner.
 • Glömmer ofta vardagliga aktiviteter.
 • Svårigheter att organisera tankar och uppgifter.
 • Undviker eller är ovillig att delta i uppgifter som kräver mental ansträngning.

Orsak

Orsaken till ADD är inte fullt ut förstådd, men det tros involvera en kombination av genetiska, miljömässiga och neurobiologiska faktorer.

Det är mer förekommande hos flickor än hos pojkar.

ADD hos barn

Hos barn är ADD ofta märkbart genom svårigheter i skolan, speciellt när det gäller att fokusera på uppgifter och fullfölja instruktioner från lärare. Barnet kan bli lätt distraherat, tappa saker, glömma bort läxor och ha svårt att organisera sina tankar. Dessa problem kan leda till akademiska utmaningar och sociala svårigheter. Det är viktigt att notera att barn med ADD ofta är lika intelligenta som deras kamrater, men de behöver specifikt stöd och strategier för att hantera sina symtom.

Vad kan jag göra själv?

Att hantera ADD kräver en kombination av självinsikt, strategier och ibland professionellt stöd. Några tips:

 • Skapa en rutin och följ den
 • Använd hjälpmedel som almanackor och påminnelser
 • Sätt tydliga gränser och pauser
 • Träna regelbundet, fysisk aktivitet kan hjälpa till med koncentration
 • Sov tillräckligt

Behandling

Behandling för ADD kan inkludera kognitiv beteendeterapi, coaching, medicinska behandlingar eller en kombination av dessa. Rätt behandling varierar från individ till individ och bör anpassas efter personens unika behov.

När bör jag söka vård?

Om du eller någon du känner visar tecken på ADD och dessa symtom påverkar vardagslivet negativt bör du överväga att söka vård. En professionell utvärdering kan ge klarhet och riktning för behandling.

Vad är skillnaden mellan ADHD och ADD?

De tillhör samma spektrum av uppmärksamhetsstörningar, men de skiljer sig åt på några viktiga punkter:

 • Hyperaktivitet: ADHD inkluderar symtom på hyperaktivitet, medan ADD inte gör det.
 • Uppmärksamhetsproblem: Båda har problem med uppmärksamhet, men ADD fokuserar mer på uppmärksamhetsbrist utan hyperaktiviteten.
 • Diagnos: ADHD är den mer allmänt accepterade termen i medicinska kretsar, medan ADD ofta används i vardagligt tal.