Terapeuten.se

ACT behandling

Hem > ACT behandling

Hantera smärtan med ACT behandling

I dagens samhälle är stress och utmattningssyndrom allt vanligare. Många kämpar med att hantera dagliga uppgifter och känner sig överväldigade av livets krav. För personer som lider av utmattningssyndrom kan smärta och ångest vara en daglig kamp. En effektiv behandling för att hantera denna smärta kan vara Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT terapi kan hjälpa patienten att lära sig att hantera stress och ångest på ett mer effektivt sätt och återvända till en mer aktiv livsstil.

Vad är ACT terapi?

ACT terapi står för Acceptance and Commitment Therapy och är en form av psykologisk behandling som fokuserar på att hjälpa patienter att acceptera sina tankar och känslor istället för att försöka kontrollera eller undvika dem. Genom att lära sig att acceptera och hantera obehagliga känslor kan patienten lära sig att fokusera på sina värderingar och mål, och därmed förbättra sin livskvalitet. ACT terapi kan vara en del av multimodal rehabilitering vid utmattningssyndrom.

ACT behandling vid långvarig smärta

ACT terapi, tillsammans med andra rehabiliteringstekniker, kan vara ett effektivt sätt att hantera långvarig smärta och öka livskvaliteten. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som fokuserar på att använda acceptans och mindfulness-strategier tillsammans med åtagandeförändringar för att öka psykologisk flexibilitet. 

Hitta ACT terapeut

Om du eller någon du känner lider av utmattningssyndrom eller långvarig smärta, så är multimodal rehabilitering med ACT terapi en effektiv behandlingsmetod som kan hjälpa dig att återfå kontrollen över ditt liv. Tveka inte att söka hjälp från en professionell behandlare på ett rehabiliteringscenter för att få den hjälp du behöver för att återhämta dig och förbättra din livskvalitet.

Skillnaden mellan ACT terapi och andra former av terapi

Skillnaden mellan ACT terapi och andra former av terapi ligger i dess fokus på att acceptera negativa känslor, tankar och upplevelser snarare än att försöka förändra dem.

I ACT-terapi uppmuntras patienten att identifiera sina värderingar och mål i livet och att göra aktiva val som leder mot dessa mål. Terapeuten hjälper patienten att utveckla mindfulness-färdigheter och att hantera negativa känslor på ett mer konstruktivt sätt. Detta sker genom olika tekniker som relaterar till acceptans och medveten närvaro. Andra former av terapi, som exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), fokuserar mer på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden.

Vilka typer av problem behandlas med ACT terapi?

ACT terapi kan vara lämplig för personer som lider av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom, kronisk smärta, missbruk och andra psykologiska problem. Terapin kan också hjälpa personer som har svårt att hantera stress, känna sig överväldigade eller har svårt att fatta beslut.

En av de stora fördelarna med ACT terapi är att den hjälper människor att hitta sin egen väg att hantera sina problem istället för att försöka tvinga dem att passa in i en specifik terapeutisk modell. Detta gör att terapin kan anpassas till varje persons individuella behov och livssituation.

Kostnad av ACT behandling

ACT behandling, som är en form av psykoterapi, kan variera i pris beroende på olika faktorer såsom behandlingslängd, behandlarens erfarenhet, och geografisk plats. Generellt kan ACT behandling kosta mellan 800 till 1500 kronor per session.

Det är också viktigt att notera att många terapeuter erbjuder möjligheter till reducerade priser för personer som har begränsad ekonomisk förmåga. Detta kan inkludera rabatterade priser för studenter, pensionärer eller personer med låg inkomst. Vissa sjukhus eller kliniker erbjuder också subventionerade terapitjänster.

Hur lång tid tar det att genomgå en ACT behandling?

Tiden det tar att genomgå en ACT behandling kan variera beroende på personens individuella behov och omfattningen av deras utmattningssyndrom. Vanligtvis består en ACT behandling av 8-20 sessioner som vanligtvis varar mellan 60-90 minuter. Under dessa sessioner får personen lära sig olika tekniker och strategier för att hantera sina känslor och beteenden på ett mer adaptivt sätt. Dessa tekniker kan inkludera mindfulness, medveten närvaro, värderingsbaserad handling samt kognitiv beteendeterapi.