Terapeuten.se

KBT-behandling

Hem > KBT-behandling

KBT behandling – Allt om kognitiv beteendeterapi

Har du svårt att sortera dina tankar och känslor? Behöver du hjälp med hur du ska bli ditt bästa jag med rätt handlingar? 

En KBT-behandling hjälper människor att få ett samspel mellan just detta. På denna sida hjälper vi dig att reda ut frågor som vad KBT-behandling är och hur går det till. 

Vad är KBT-behandling?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och det är en terapiform som har som syfte att hjälpa människor med deras psykiska besvär. Det sker vanligtvis genom samtal med en terapeut, antingen kortsiktigt eller långsiktigt. Men vad är KBT-behandling egentligen och varför används det? 

En KBT-behandling handlar om hur dina tankar, känslor och handlingar hänger samman. Stort fokus ligger på nutid och framtid, hur upplever du saker och ting? Varför reagerar du som du gör? För att kunna svara på detta så berör en KBT-behandling även dåtida händelser i ditt liv som kan påverka dina nuvarande känslor och beteenden.

 • Samtal med terapeut
 • För psykiska besvär
 • Fokus på dåtid, nutid & framtid

Hur går KBT-behandling till?

Vanligtvis så är det du själv som får ta kontakt med en KBT-terapeut genom t.ex. din vårdcentral eller en ungdomsmottagning, beroende på din ålder. I början av KBT-behandling får du förklara varför du valt att söka hjälp samt förklara lite kring din bakgrund. 

På så sätt hjälper terapeuten dig med en beteendeanalys för att få en djupare förståelse kring dig och dina känslor/tankar. Utifrån det kommer ni gemensamt fram till vilka dina svaga/starka sidor är och vilka problem du bör arbeta med. I en KBT-behandling kommer du också få fokusera mycket på dina målsättningar. Vad vill du att terapin ska leda till? Hur vill du känna när vissa tankar uppkommer?

 • Beteendeanalys
 • Tankeanalys
 • Målsättning med terapin
Är du nyfiken på att veta mer? Kolla gärna på denna film från Mindler där dem svarar djupare på frågorna, vad är KBT-behandling och hur går KBT-behandling till? Är du i behov av hjälp kan du även boka en tid för KBT hos dem.

KBT-behandling online

Det blir mer och mer populärt och lättillgängligt att få tillgång till KBT-behandling online. Det fungerar på samma sätt som ett möte i verkligheten, skillnaden är bara att du pratar med en terapeut genom din telefon eller dator. Forskning visar även på att en KBT-behandling funkar lika bra online som i verkligheten och att tillgängligheten online även kan göra så att fler söker hjälp.
Fördelar med KBT online:
 • Du slipper ta dig ut till en mottagning
 • Miljön hemma kan göra dig mer bekväm
 • Få hjälp när som helst på dygnet
Att tänka på inför KBT online:
 • Se till så att du inte blir störd under mötet
 • Kolla så att din internetuppkoppling är stabil
 • Undersök kameran och mikrofonen så att dem fungerar

KBT pris – Vad kostar ett besök?

Priset på en KBT-behandling varierar mellan olika mottagningar. Beroende på ålder kan du även få det gratis genom en ungdomsmottagning, men då är maxåldern för besöket 25år. Det genomsnittliga priset för en KBT-behandling för vuxna ligger på ca 1000kr. Vill du däremot göra en KBT-behandling online så kan du komma billigare undan.
Tips på mottagningar:

Vem kan gå en KBT-behandling?

Det finns inga direkta krav på vem som kan och inte kan få hjälp med en KBT-behandling. Du har alltid rätt att få den stöttning du behöver om du har psykiska besvär. Känner du dig deprimerad, stressad eller har andra problem så ska du alltid ta kontakt med en professionell läkare eller terapeut. På 1177’s hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga när du ska kontakta en läkare eller psykolog. De kan även hjälpa dig om du inte vet exakt vilken terapiform du behöver, om det inte är så att du specifikt vet att du är i behov av en KBT-behandling.

KBT behandling - Ångest

Om du känner dig ångestfylld och har svårt att hantera dina känslor och handlingar så är det är bra idé att göra en KBT behandling. Ångest är något som kan uppkomma av dåtida händelser, men också av saker du upplever i nuet.

Det kan ibland vara svårt att sätta ord på varför du tänker och känner vissa saker och just därför kan du behöva hjälp med att få bukt med detta genom en KBT-behandling. Vill du läsa mer om ångest och oro och hur det påverkar dig kan du läsa denna artikel.

KBT behandling - Social fobi

Har du svårt att prata med människor? Känner du dig begränsad av din sociala kompetens? För att få hjälp med sådana känslor bör du gå en KBT-behandling. Social fobi kan grunda sig i mycket och det kan vara svårt att reda ut det problemet själv. Kanske är det något i din barndom som gjort att du blivit begränsad, eller en känsla i kroppen som gör att din sociala kompetens hindras. Oavsett vad så är det inget fel med att söka hjälp och förhoppningsvis så kan en KBT-behandling hjälpa dig mot en mer social vardag utan ångest. Läs mer om social fobi här.
Andra behandlingsområden som en KBT-behandling berör:
 • Depression
 • Missbruk
 • Ätstörningar
 • Sömnstörningar
 • Stress
 • Schizofreni

KBT behandling - ADD

KBT har under årens lopp blivit en av de mest populära och effektiva terapiformerna för att hantera en rad psykiska besvär. Intressant nog har KBT även visat sig vara särskilt användbart för dem som lever med Attention Deficit Disorder (ADD). Med ADD kan individer stöta på utmaningar som distraktion, impulsivitet och svårigheter med tidsplanering. KBT-strategier kan erbjuda skräddarsydda metoder för att förstå och hantera dessa specifika beteendemönster, genom att erbjuda tekniker för självmedvetenhet och beteendeförändring. Om du är intresserad av att förstå hur KBT kan integreras med ADD-behandling, läs vår artikel om ADD, där vi bland annat utforskar sambandet mellan detta neurologiska tillstånd och dess psykologiska terapier.

KBT-utbildning

Humanova erbjuder en KBT-utbildning för dig som vill bli KBT-terapeut med inriktning mot ACT (Accenptance and Commitment Therapy). Deras KBT-terapeut-utbildning löper på under deltid i 4 terminer och kombinerar deltagande på plats med onlinestudier. Det vi gillar mest med deras upplägg är att de kombinerar olika inlärningsmetoder, t.ex. klassiska föreläsningar, övningar, öppna diskussioner, rollspel och seminarier. Variationen är därmed stor och kombinationen av teori och mer levande inslag ger väldigt bra förutsättningar för ett livslångt lärande. 

På utbildningens sista terminer får du träna på att använda dina kunskaper. Då träffar du nämligen “träningsklienter” som du tar dig an. I dessa situationer har du självklart “bollplank” och stöttning från erfarna kursledare som ger dig många tips.

 • Blandar teori med övningar
 • Varierad inlärning
 • Diplom vid avslutad utbildning
 • Uppskattade & erfarna kurslärare

Jobba som KBT-terapeut

Är du intresserad av att jobba som KBT-terapeut? Arbetet kräver utbildning och som KBT-terapeut kan du arbeta inom både offentlig och privat sektor.

Om du vill jobba som KBT terapeut kan din arbetsplats t.ex. vara:

 • På en vårdcentral
 • På en ungdomsmottagning
 • På en psykiatri
 • På en skola

Vill du läsa mer om andra terapeutyrken?

Besök vår sida för terapeut-jobb där vi listar vanliga terapeutyrken som arbetsterapeut och psykoterapeut. Du får även information om arbetsuppgifter och lön som kan vara till nytta om du vill jobba som KBT-terapeut eller inom andra terapeutyrken.

Läs mer om andra terapiformer

Det finns en mängd med olika terapiformer beroende på vilket problem man upplever och behöver ha hjälp med. Besök gärna någon av våra andra sidor där vi förklarar mer kring andra vanligt förekommande terapibehandlingar.