Skillnad på psykolog och terapeut

Terapeut är egentligen ett samlingsnamn som kan delas in i olika inriktningar. De vanligaste titlarna inom psykolog- och terapeutyrket är samtalsterapeut, psykoterapeut och psykolog. Här hjälper vi dig att reda ut vad det är för skillnad på psykolog och terapeut, när det gäller jobb och utbildning. Terapeuter och psykologer måste nämligen gå helt olika vägar in i yrkeslivet.

Utbildning – Terapeut & psykolog

En av de största skillnaderna på en terapeut och psykolog är deras utbildningar. För att verka som psykolog krävs en licens från Socialstyrelsen och en examen inom psykologi. En terapeutisk utbildning ser däremot annorlunda ut, beroende på om du vill läsa till samtalsterapeut eller psykoterapeut. Utbildning krävs för båda titlarna, men licens krävs endast för psykoterapeuten. Humanova.com var snabba med att förklara skillnaderna på en terapeutisk utbildning och psykologutbildning.

Utbildning – Psykolog

För att börja jobba som psykolog krävs både utbildning, praktisk erfarenhet och en licens från Socialstyrelsen. Först och främst behövs en universitetsexamen inom psykologi t.ex. genom Göteborgs Universitet. Denna utbildning är vanligtvis under 5 år, där praktiskt arbete blandas med teori. Efter det behöver du få 1 års praktisk erfarenhet inom branschen, först efter det ges en psykologlicens. Licensen söker man själv genom Socialstyrelsens hemsida och efter godkännandet är det bara att börja arbeta som psykolog.

Utbildning – Psykoterapeut

Psykoterapeut är en påbyggnad till psykologyrket. Även här krävs en universitetsutbildning, antingen till psykolog, socionom eller läkare. En psykoterapeut behöver också en licens från Socialstyrelsen, men här skiljer sig tillvägagångssättet lite. Efter examen krävs en basutbildning i psykoterapi, även kallat Steg 1 utbildning. Hos Humanova.com kan du läsa mer om terapiutbildningen. Avslutningsvis behövs två års jobberfarenhet innan det sista steget, en bas 2 utbildning som är legitimationsgrundad. 

Utbildning – Samtalsterapeut

Det krävs ingen licens för att jobba som samtalsterapeut. Utbildning krävs dock, men i en lägre utsträckning. Här behöver du ha gått en universitetsutbildning till socionom, som vanligtvis är under 3,5 år. Efter avslutad examen behövs basutbildningen steg 1 inom psykoterapi. Du måste själv bekosta för att gå denna utbildning. Samtalsterapeut kan du bli genom att läsa en utbildning hos Humanova.com, då de erbjuder just denna basutbildning under 4 terminer. Eftersom samtalsterapeut är diplomerat yrke, kan du börja arbeta direkt efter utbildningen.

Sammanfattning av skillnaderna

Arbetsuppgifter – Terapeut & psykolog

En annan stor skillnad på psykolog och terapeut är dess arbetsuppgifter och arbetsplats. En psykolog arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla patienter. En psykolog kan i sin tur skicka en patiens vidare till en psykoterapeut, som endast arbetar med att behandla psykiska problem. Samtalsterapeuten däremot, är mer praktiskt i sitt arbete och fokuserar mer på att vägleda och hjälpa människor i deras tankar och känslor. Här kan du läsa mer om skillnaderna.

Vad gör en psykolog?

En psykologs arbetsuppgifter syftar på att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem. Personer som mår dåligt går till en psykolog för att samtala om problem. Genom samtalen är det då psykologens jobb att sätta en diagnos på personer, för att på så sätt veta hur behandlingen ska gå till. Vanligaste arbetsplatsen är inom sjukvården, men en psykolog kan även jobba på en skola, ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Vad gör en psykoterapeut?

Den främsta arbetsuppgiften för en psykoterapeut är att behandla psykiska problem. Efter att en psykolog har utrett en person, kan den alltså skickas vidare till en psykoterapeut. Terapeuten utgår då från den diagnos som ställts och försöker genom samtal vägleda patienten till ett mätte välmående. Samtalen kan ske enskilt eller i grupp, beroende på problem. Det finns oliks inriktningar inom psykoterapi som t.ex. KBT.

Vad gör en samtalsterapeut?

En samtalsterapeut arbetar inom frisk- och hälsovården. Till skillnad från en psykolog och psykoterapeut, behandlar inte en samtalsterapeut patienter. Den primära arbetsuppgiften syftar på personlig utveckling, och att genom samtal ge patienten rätt verktyg och förutsättningar för att må bättre. En samtalsterapeut kan jobba med enskilda samtal, parterapi eller familjeterapi. Till skillnad från de andra yrkestitlarna är detta mer ett praktiskt arbete.

Sammanfattning av skillnaderna

Vad är det då för skillnad på terapeut och psykolog?

Utifrån de olika utbildningarna och arbetsplatserna kan vi nu med säkerhet säga att det skiljer sig en del mellan yrkestitlarna. En skillnad på terapeut och psykolog är att terapeuter har olika inriktningar, t.ex. samtalsterapeut och psykoterapeut. Här är en sammanfattning av de största skillnaderna som vi precis gått igenom:

Psykolog – Licens krävs och det får man efter en universitetsutbildning och 1 års jobberfarenhet. Arbetar med att utreda, sätta diagnoser och behandla människors psykiska problem. Kan i sin tur skicka vidare en patient till en psykoterapeut eller samtalsterapeut. 

Psykoterapeut – Krävs en utbildning som socionom, psykolog eller läkare. För att få en licens måste man jobba 2 år och genomföra utbildningarna steg 1 och 2 inom psykoterapi. Arbetar med att bota eller lindra psykiska problem utifrån en ställd diagnos. Olika inriktningar av psykoterapi.

Samtalsterapeut – Kräver ingen licens, men en tidigare universitetsutbildning till socionom och en genomförd basutbildning, steg 1. Arbetar praktiskt med att hjälpa och vägleda människor till ett bättre välmående. Patienten behöver inte ha en ställd diagnos för att få hjälp.

För dig som vill söka ett terapeutjobb

Arbetsmarknaden för terapeuter är ljus, då det blir mer och mer vanligt gå till en samtals- eller psykoterapeut. För dig som är utbildad terapeut eller vill veta mer om yrket kan du besöka vår sida om terapeutjobb. Där listar vi vanliga jobb, ingångslöner och vart du kan söka tjänster.